Jdi na obsah Jdi na menu
 

Předpokládané učivo na týden

Týden 21.5. - 25. 5. 2018        

 mail  POZOR v tomto týdnu:

 

1) ÚT 22.5. - dopravní hřiště (info viz TS)

2) ST 23. 5.  - exkurze hasičská stanice Lidická  9. 45 - 11. 45 - batůžek a svačinu, pouzdro a deníček

1) PÁ 25. 5.

a) budeme se fotit - třídní foto + skupinky - ceny doplním

b) děti do školy donesou dokumenty na ŠVP v PODEPSANÉ obálce (jak jsme se dohodli na TS).

 

 

BLESKOVKY (= krátké testíky - max. 5 min)

v týdnu budeme pravidelně psát tzv. "bleskovky" - 4 příklady/slova plus  jeden záchranný bonus, který může POUZE POMOCI (nikoli uškodit na známce). Postup bude následný - co chyba, to stupeň dolů - bonus může "smazat" chybu ;-), Takže:

vše správně včetně bonusu = 1*

jedna chyba, ale bonus správně = 1/ jedna chyba bonus špatně = 2

dvě chyby + bonus správně = 2/dvě chyby bez bonusu = 3

tři chyby + bonus správně = 3/ tři chyby bez bonusu = 4

vše špatně + bonus správně = 4/vše špatně bez bonusu = 5

 

OMLUVENKY - prosím o kontrolu v Edookitu - kdo ještě nemáte omluvené zameškané hodiny - tzn. červená absence - , prosím co nejrychleji napište omluvenku. Jinak budu muset absenci označit jako neomluvenou (tzn. kázeňské postih). Díky a pěkný týden.

 

Český jazyk (gramatika, čítanka,  psaní)

učebnice (str. 93 - 94)

* věta, slovo, slabika, hláska

* psaní velkých písmen

* ABECEDA - zpaměti + řazení slov podle abecedy

* věta + druhy vět

* věta oznamovací, věta tázací, rozkazovací a přací

* význam slova - jejich význam (nad/podřazená - souřadná, protikladná, mnohoznačná - souznačná, spisovná - nespisovná)

* samohlásky/souhlásky (tvrdé, měkké, obojetné)

* měkké souhlásky

* slovní druhy (pod. jm., předložky, spojky, číslovky)

skupiny DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ 

* NOVÉ -  spodoba znělosti

* SLOH - 

pracovní sešit (str. 53 - 57 vybraná cvičení) 

čítanka  str. 112 - 113 + PL (čtení s porozum.)

 

+ Zkoušejte doma psát krátké diktáty (vzory najdete v učebnici ČJ - např. str. 11/cv. 6) nebo i jiné ; také krátké opisy a přepisy neuškodí - dbejte na diakritiku a velká písmena, znaménka na konci vět atd.

+ pravidelně trénujte hlasité čtení (10 - 15 min) - úseky můžete ze začátku rozfázovat, povídejte si o textu - zda-li děti rozumí, to co čtou (řeknou svými slovy, co přečetly - ale již nekoukají do textu)

Matematika

PS 2 str. 48 - 51

Jak přemýšlet - počítám pomocí 10 (počítání s přechodem přes 10)

           8 + 5 = 13

  • 1. krok - 8 a kolik mi chybí do 10? 2
  • 2. krok - 5 si rozdělím na 2 (tolik mi chybí do 10) a 3 
  • 3. krok - 8 + 2 = 10, 10 + 3 = 13                                                

      13 - 5 = 8

  • 1. krok - 13 si rozdělím na 10 a 3
  • 2. krok - 5 si rozdělím na 3 (3 z předchozího kroku) a 2
  • 3. krok - 13 - 3 = 10, 10 - 2=8                                                                             

* porovnávání dvou čísel do 100

* slovní úlohy

* jednotky času (den, hodina) + analogové hodiny - určování času

*sklad a rozklad čísla na desítky a jednotky do 100 (např.: 82 - 8 desítek a 2     jednotky)

* sčítání a odčítání celých desítek do 100

* sčítání a odčítání v oboru do 100 bez přechodu (22 + 5; 37 - 5)

* sčítání a odčítání v oboru do 100 s přechodem (25 + 7; 42 - 3)

* čítání dvojciferných čísel v oboru do 100 (33 + 40)

   odčítání dvojciferných čísel v oboru do 100 (72 - 50)

    sčítání dvojciferných čísel v oboru do 100 ( 25 + 12)

    sčítání dvojciferných čísel v oboru do 100 - písemné sčítání

    odčítání dvojciferných čísel v oboru do 100 písemné odčítání

dělení a násobení a jeho vlastnosti - vyvození násobení - opakované přičítání               (např.: 3 * 4 = 4 + 4 + 4 = 12), vyvození dělení (6: 2= 6 - 2 -2 - 2= 0)

* násobilka: 2, 3, 4, 5

(krát, děleno) - násobky 2 (umět zpaměti řadu i jednotlivé příklady (x :) na přeskáčku: např.: 2 x 7 = nebo 14 : 2 =

* GEO: orientace v prostoru, rovinné útvary, tělesa  (opakování);

    druhy čar - křivá a lomená; bod úsečka, měření úsečky

    jednotky délky (mm, cm, dm) - měření a rýsování úseček

* Začneme počítat - NOVÉ 

 

Prvouka

učebnice - str. 58 - 59

____________________________________________________________

Učivo minulého týdne .:

ČJ - učebnice str. - 89 - 92

        PS str.  50 - 53 vybraná cvičení

        čítanka str. -  PL 106 - 109

       

M - PS str. 43 - 47

 

PRV - PS + učebnice str. 55 - 57