Jdi na obsah Jdi na menu
 

Předpokládané učivo na týden

Týden 18.3. - 22. 3. 2019        

mail 

Vyučování s daltonskými prvky - "DALTÍK"

 • skupinková/samostatná práce s povinnými a dobrovolnými úkoly:
 •  povinné úkoly jsou známkované a bodované.
 •  dobrovolné úkoly si děti volí dobrovolně a vybírají si z různých okruhů (ČJ, M, PRV, čtení,  "zábavička" - cv. na postřeh, zábavné procvičování, ...) a jsou "jen" bodované - zvýšení bodového náskoku (vlastní aktivita).                       
 • děti si skupinky volí samostatně a mohou ji kdykoli měnit, během práce jíst, pít, odpočívat
 • po dokončení povinných úkolů, nechtějí-li děti dále pracovat,  mohou odpočívat, hrát si, pomáhat ostatním kamarádům
 • touto formou výuky se předně děti učí:
 • 1. pracovat samostatně (kompetence k učení) - přijmout vlastní odpovědnost za odvedenou práci (počáteční vysvětlení práce, vlastní provedení práce a konečná kontrola), řídit vlastní čas 
 • 2. komunikovat mezi sebou (kompetence komunikativní)  - tzn.: požádat o pomoc, umět si sám poradit v těžké situaci, vědět, kde hledat pomoc - kamarád, kniha, sešit či jiný zdroj.

                                     

Domácí úkoly i vzkazy prosím PODEPISUJTE.

yes Během týdne si obv. alespoň 1x vyberu pracovní sešit z matematiky nebo písanky, popř. slabikář ...

yes Každý den, prosím, překontrolujte pouzdro - OŘEZANÉ  PASTELKY

yes Nepsané pravidlo. Každý den probereme obvykle jednu stránku z daného předmětu.

Peníze prosím do podepsané obálky (jméno dítětewink).

 

Děkuji za Vaši pomoc. MK

 

Předpokládané učivo pro tento týden:

Český jazyk

 

   1_ziva-abeceda.jpgSLABIKÁŘ (str. 51; 56 - 59)

 • probraná písmena v (sluchová a grafická analýza)
 • související slabiky a skládání/rozkládání slov (např.: pila = p - i - l - a  a naopak)
 • nové písmeno B

Paní učitelka radí  :

 

Sluchová analýza slabik

1) m + u (vaše zadání)
2) mu (dítě odpoví)
až toto bude zvládnuté, jděte na to obráceně, tzn.:
1) mu (vaše zadání)
2) m + u (dítě odpoví) 

 

Jak čteme slabiky a slova:

SLABIKY - při čtení "obloučkujte" prstem, tzn. pod slabikou prstem naznačujte oblouček (děti se učí opticky slabiky číst vázaně - nikoli jednotlivá písmenkách)

SLOVA - zatím není žádný problém, když děti slova slabikují (ovšem obloučkováním), plynulé spojování slabik ve slovech přijde se zlepšující se čtenářskou dovedností (každodenním trénováním) .

V rámci domácí přípravy projděte prosím probranou stránku doma ještě jednou (šikovní rodiče mohou stránku podepsat ).

Vysvětlení jednotlivých úkolů je vždy napsané drobným písmem na konci stránky.

 

Písanka 3 (str. 11 - 17)

První písmenko/znak v písance slouží jako VZOR - ten 5x - 10x dítě obtáhne

Paní učitelka doporučuje:

 • Děti již začaly trénovat jednotlivá písmena a také slabiky. Vzor na začátku každého řádku je potřeba nejméně 5x - 10x obtáhnout. Při psaní zatím na děti nechvátejte.
 • Doporučuji Vám, abyste doma PRAVIDELNĚ trénovali písmenkový/slabikový/slovní diktát - budete diktovat psací písmenka, která by děti měly již ovládat (jak vizuálně, tak graficky). Mezi písmenky/slabikami/slovy dělejte čárky.
 • Je také dobré pořídit si další písanku (jinou edici) a tam v případě potřeby dále trénovat

Děti by měly mít v pouzdru 2 ořezané tužky HB (2) - tou budeme psát, nikoli 1 (B) nebo 3 (H). - potom 2 pera (jedno náhradní + náhradní bombičky).

 

Matematika              

 PS (str. 37 - 43)

 • orientace v prostoru a pravolevá orientace
 • počítání do 10 bez symboliky čísel
 • přiřazení počtu a čísla (1-19)
 • sčítání v oboru do 10 (s názorem)
 • odčítání v oboru do 10 (s názorem)
 • porovnávání větší, menší, stejně
 • logické skupiny a řady
 • jednoduché početní úkoly
 • slovní úlohy
 • geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník) a tělesa (vizuální rozpoznání od geom. tvarů)

Prvouka

  PS str. 43 - 44

 

Náš minulý týden:

ČJ

SLABIKÁŘ - 51- 55

písanka  - str.  6 - 10

 

M - PS - str. 34 - 37

PRV - str. 41 - 42